CEL AJURWEDY:
„…utrzymać zdrowie zdrowych i leczyć choroby chorych” (Charaka Sutra Samhita)


ZASADY AJURWEDY
„ Pożywienie jest życiem. Jeśli jest przyjmowane odpowiednio, przedłuża młodość i zwiększa długowieczność. Niewłaściwie przyjmowane pożywienie wytwarza toksyny i w efekcie odbiera życie” (Caraka Sutra Sthana)

Podobne wzmaga podobne, a przeciwne równoważy.
Pożywienie może być lekarstwem, ale lekarstwo nie może być pożywieniem.

 

Człowiek nieposiadający wiedzy, nie posiada też możliwości wyboru i nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje życie, ciało, zdrowie i szczęście. Nigdy więc nie jest do końca wolny. Ajurweda (słowo sanskryckie łączące w sobie dwa człony: „życie” i „wiedza”, oznaczające naukę o życiu i długowieczności) daje nam ten wybór oraz prawo do decydowania o sobie i do brania za siebie odpowiedzialności.

Ajurweda to najstarszy system medyczny, którego celem jest zachowanie zdrowia osób zdrowych i leczenie chorych. Logicznie i konsekwentnie pojmuje różnice indywidualne między pacjentami i proponuje im bardzo zindywidualizowany sposób leczenia. Obejmuje dietę, żywienie, ćwiczenia fizyczne i oddechowe, medytację, ziołolecznictwo, styl życia, zabiegi pielęgnacyjno- lecznicze itd.

Zdrowie postrzega jako harmonię między ciałem, umysłem, emocjami i duchowością. Chorobę zaś interpretuje jako objaw i skutek dysharmonii. Nie stanowi magicznego panaceum na wszelkie dolegliwości, a jednak istnieje i służy człowiekowi od pięciu tysięcy lat. Co więcej, w obliczu niewystarczalności tak zwanej współczesnej medycyny akademickiej, coraz częściej staje się obiektem zainteresowania ludzi na całym świecie: zdrowych szukających metod profilaktyki i chorych szukających dróg wyleczenia.

Ajurweda niczego nie zabrania, nie działa inwazyjnie ani agresywnie, korzysta ze wszystkich istniejących systemów medycznych i w leczeniu dolegliwości posługuje się wszelkimi naturalnie występującymi substancjami.

KONSULTACJA AJURWEDYJSKA to trwające około 2 godzin UWAŻNE SPOTKANIE.


Obejmuje określenie konstytucji ciała oraz analizę bieżącej sytuacji zdrowotnej pacjenta, jego dolegliwości, trybu życia, diety, stanu umysłu. Na tej podstawie powstaje ZINDYWIDUALIZOWANY szeroki plan poprawy jego kondycji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej.

Plan ten zawiera propozycję diety, ćwiczeń, zabiegów (w tym masaże ajurwedyjskie) oraz optymalnej rutyny życia codziennego.

Cena: 150,00 PLN (pierwsze spotkanie), 100,00 PLN (każde kolejne spotkanie).

W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt telefoniczny lub przez zakładkę KONTAKT.

PROWESS - marketing, reklama, strony WWW

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2015 ZŁOTY ŚRODEK