Warsztaty

OCZYSZCZANIE I PORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI WŁASNEGO ŻYCIA
Na podstawie DIAGNOSTYKI KARMICZNEJ Marjana Ogorevca
Opracowane w formie sześciu spotkań stanowiących integralną całość

Program:

I . WPROWADZENIE I WYJAŚNIENIE METODY PRACY
Czynniki przedurodzeniowe wpływające na stan zdrowia i predyspozycje.
1. Pojęcie biopola i informacyjno-energetycznej struktury człowieka.
2. Prawa karmy.
3. Negatywne programy w biopolu człowieka
4. Podświadome programy i uzależnienia.
5. Przyczyny braku równowagi.
6. Przeżyte traumy.
7. Proces transformacji destrukcyjnych programów z okresu prenatalnego, dzieciństwa oraz relacji z rodzicami.

II. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO RODZINY
1. Drzewo genealogiczne. Na czym polega istota kontynuowania linii genetycznej jednego z rodziców.
2. Więzy i relacje łączące nas z przodkami oraz dalszą rodziną (dziadkowie, ciocie, wujkowie).
3. Problemy z dziećmi (poronienia, aborcje, choroby i śmierć dziecka).
4. Proces transformacji dotyczący porządkowania relacji rodzinnych.
5. Ustawienie matrycy energetycznej rodziny dla każdej osoby.

III. ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE LUB PARTNERSKIE
1. Podstawy według rozumienia wielkich światowych religii.
2. Przyczyny problemów w komunikacji.
3. Uwarunkowania karmiczne.
4. Rozpoznawanie i uwalnianie traum.
5. Proces transformacji związany z uwolnieniem destrukcyjnych programów, wzorców myślowych, uzależnień oraz porządkowanie wzajemnych relacji. Otwarcie się oraz programowanie harmonijnego życia w obecnym związku (oczyszczenie poprzednich relacji i otwarcie się na nowy związek w przypadku osób samotnych).
6. Odczytywanie z biopola i odpowiadanie na najbardziej nurtujące pytania dotyczące problemów w związkach.

IV. RELACJE SPOŁECZNE
1. Środowisko życia – przyczyny problemów:
- w szkole, na studiach
- relacje w miejscu pracy
- kontakty z przyjaciółmi, sąsiadami, środowiskiem.
2. Proces uwalniania traum, destrukcyjnych wzorców myślowych i przekonań oraz transformacja w celu otwarcia i wejścia w pozytywny aspekt tych relacji.
3. Energie pomieszczeń mieszkalnych i miejsca pracy (proces oczyszczania i transformacja szkodliwych energii).
4. Odczytywanie z biopola i odpowiadanie na najbardziej nurtujące pytania dotyczące różnych problemów.

V. PRACA NAD SOBĄ
• Praktyczna nauka rozpoznawania własnych destrukcyjnych programów, podświadomych wzorców i uzależnień.
• Technik odczuwania energii.
• Metody pracy nad sobą.
I. STOPIEŃ
1. Axis Mundi
2. Techniki oddechowe
3. Sposoby odczuwania energii
4. Medytacja

VI. PRACA NAD SOBĄ
II. STOPIEŃ

1. Merkawa
2. Odczuwanie subtelnych i niskich wibracji
3. EST – The Energy Sensing Technique (blinkanie)
4. Kody wyjścia na wyższe poziomy
5. Procesy transformacji

WARSZTATY POPROWADZI EWA BREMEC


Termin:

SPOTKANIE 5: 24.02.2017,
SPOTKANIE 6: 17.03.2017.

Czas trwania: 10.00 - 16.00

Miejsce: Złoty Środek Studio Pracy z Ciałem

Inwestycja: 200 PLN / 1 SPOTKANIE

Zapisy: poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce KONTAKT lub telefonicznie pod numerem 790 379021

 

PROWESS - marketing, reklama, strony WWW

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2015 ZŁOTY ŚRODEK