Clarissa Pinkola Estes: Biegnąca z wilkami

  • Post category:Biblioteka

Hej, baby, babeczki, jędze, księżniczki, czarownice, matki, żony, kochanki! Nie wydaje się wam czasami, że wiecie więcej niż same myślicie? Że coś czujecie, przeczuwacie? Że, jak się potem okazuje, macie rację? Lub częściej: miałybyście ją, gdybyście posłuchały wewnętrznego głosu?

„Kobieta współczesna to wir aktywności. Świat zmusza ją, by była wszystkim dla wszystkich”. Tymczasem „zdrowe wilki i zdrowe kobiety podzielają pewne cechy psychiczne: wyczulone zmysły, ducha zabawy, ogromną zdolność do poświęceń. Wilki i kobiety to istoty z natury pokrewne, są dociekliwe, bardzo silne i odporne. Mają głęboką intuicję, z poświęceniem troszczą się o potomstwo, partnerów i stado. Potrafią doskonale przystosować się do wciąż zmieniających się warunków, odznaczają się silnym charakterem i wielką odwagą”. Tak pisze o nas autorka niniejszej książki.

Pisze też inne mądrości, ale nie poznacie ich, jeśli nie zmobilizujecie się do samodzielnej lektury. A warto! Warto, by dowiedzieć się nieco o naiwnej kobiecie jako ofierze, stawaniu na własnych nogach, podwójnej naturze kobiety, rodzajach matek, potędze bioder, życiu odartym z wartości, zwlekaniu, leczeniu okaleczonych instynktów, odnawianiu twórczego ognia, granicach gniewu i przebaczania, zabójczej mocy sekretów, paktach z diabłem i wielu innych fascynujących prawdach na nasz temat.

Czytajcie! Odkrywajcie siebie na nowo! Cieszcie się byciem kobietą!