Nie dajmy się zwariować - asana

Nie dajmy się zwariować!

Jednym z elementów jogi, dla wielu uczniów i nauczycieli najważniejszym, jest ASANA. Asana czyli pozycja, do której się wchodzi, w której się trwa i z której się wychodzi. Wszystkie te etapy wykonuje się w ściśle określony sposób. Nad stopniem owej ścisłości można prowadzić (i prowadzi się) nieustanne dyskusje.

Tak naprawdę jednak asana to tylko jeden (niekoniecznie najważniejszy) z elementów ścieżki jogi.

Z drugiej strony, nie widzę powodu, by rzucać gromy na głowy tych, którzy pragną jedynie ćwiczeń fizycznych – bez filozofii, medytacji itd. Wszak intencje, które prowadzą nas na matę są różne i należy je uszanować.

Dziś zachęcam do lektury artykułu na temat roli precyzji w wykonaniu asan. Artykuł, oczywiście, nie jest mój, ale pod poglądami autorki podpisuję się bez wahania.
Artykuł: http://jogasutry.pl