REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ZŁOTY ŚRODEK STUDIO PRACY Z CIAŁEM

§1. Podstawowe pojęcia
1. Pod pojęciem Sklepu rozumie się sklep internetowy, którego właścicielem jest Grażyna Kotlorz Złoty Środek Studio Pracy z Ciałem, ul. Leśna 20/5, 41-506 Chorzów. NIP 6411454987, REGON: 243214141
2. Pod pojęciem Towaru rozumie się książki, ebooki i inne produkty dostępne na stronie sklepu internetowego www.zlotysrodekstudio.pl
3. Pod pojęciem Kupującego rozumie się osoby dokonujące zakupu towarów poprzez sklep internetowy.
4. Pod pojęciem e-booka rozumie się wersję elektroniczną książki, dostępną w sprzedaży w formacie pliku .pdf. przekazywaną Kupującemu mailowo w drodze zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Sklep

§2. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Sklepu internetowego www.zlotysrodekstudio.pl jest Grażyna Kotlorz Złoty Środek Studio Pracy z Ciałem, ul. Leśna 20/5 41-506 Chorzów, NIP: 6411454987, REGON: 243214141
2. Towary widoczne w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Złożenie zamówienia w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

§3. Składanie zamówienia
1. Kupujący może złożyć zamówienie codziennie o dowolnej porze, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie poprzez zakładkę „sklep” dostępną na stronie internetowej Sklepu.
3. Kupujący składa zamówienie w Sklepie bez rejestracji, czyli bez zakładania dodatkowego konta.
4. Kupujący po dokonaniu zakupu i przesłaniu zamówienia otrzymuje mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz potwierdzenie zapłaty (jeśli dotyczy).
5. Jeżeli towar jest niedostępny, kupujący widzi odpowiednią adnotację na stronie internetowej Sklepu i nie może złożyć zamówienia.

§4. Cena towaru
1. Cena podana przy tytule towaru wyrażona jest w polskich złotych i jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez kupującego.
2. Cena widoczna przy karcie produktu nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy doliczony zostaje do wartości zakupionego towaru w chwili wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych w sklepie, przy czym zmiana ceny nie może mieć wpływu na cenę towaru zamówionego przed dokonaniem zmiany.

§5. Formy płatności
1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
– przelew tradycyjny
– transakcja BLIK
– transakcja poprzez system płatności Przelewy24 i podmioty związane z dostawcą tej usługi.

§6. Realizacja zamówienia
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego towaru w zamówieniu oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep w formie wiadomości email wysyłanej Kupującemu po poprawnie złożonym zamówieniu.
2. Realizacja zamówienia następuje w momencie potwierdzenia otrzymania płatności dokonanej przez Kupującego za złożone zamówienie.
3. Wysyłka zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez Sklep – nie później niż 10 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenie otrzymania płatności.
4. Zamówienie może być modyfikowane lub anulowane przez Kupującego drogą mailową (zlotysrodekstudio@gmail.com) pod warunkiem, że nie zostało przekazane do wysyłki.
5. Sklep realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Koszt wysyłki zmówienia jest określony stałą Kwotą. Sklep w określonych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany firmy realizującej wysyłkę, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie zmieni stałego kosztu wysyłki określonego w Sklepie.
7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia rachunek imienny lub fakturę VAT, po uprzednim wyrażeniu takiej potrzeby przez Kupującego podczas składania zamówienia. Rachunek lub faktura dołączane są do zamówienia.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towaru lub jego niedostarczenie wynikające z podania błędnych lub niedokładnych danych adresowych przez Kupującego.

§7. Prawo odstąpienia od umowy
1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że nie nosi śladów użytkowania i nie jest zniszczony.
2. Uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
3. Zwracany towar należy przesyłać na adres: Grażyna Kotlorz Złoty Środek Studio Pracy z Ciałem, ul. Leśna 20/5, 41-506 Chorzów, wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy oraz otrzymanym dowodem zakupu.
4. W ramach odstąpienia od umowy Sklep gwarantuje zwrot kosztów dostawy oraz ceny towarów. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący a sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
5. Sklep zwróci Kupującemu pieniądze po rozpatrzeniu oświadczenia odstąpienia od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w czasie 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
6. Sklep dokona zwrotu płatności w taki sam sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności, chyba że Kupujący zgodzi się na inną metodę dokonania zwrotu zapłaty, która nie będzie jednak wiązała się z dodatkowymi kosztami operacyjnymi.

§8. Reklamacje
1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru w ciągu 2 lat od daty otrzymania zamówionych rzeczy przez Kupującego.
2. Towar poddany reklamacji należy zwrócić wraz z dowodem zakupu i dopiskiem „Reklamacja” oraz pismem wskazującym przyczynę reklamacji na adres Grażyna Kotlorz Złoty Środek Studio, ul. Leśna 20/5, 41-506 Chorzów.
3. Sklep na rozpatrzenie reklamacji ma 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru i pieniędzy lub wymiany towaru na nowy. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwróci Kupującemu kosztu koszty odesłania reklamowanego towaru.
4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby produkty widoczne na stronie były prezentowane w sposób rzetelny, jednak nie bierze odpowiedzialności za drobne różnice wynikające ze sposobu prezentacji produktów i ich odbieganie od rzeczywistego wyglądu Towaru.

§9. Sprzedaż e-booków
1. Oferta Sklepu obejmuje sprzedaż E-booków, czyli książek w formie elektronicznej, dostarczanych klientowi w również w formie elektronicznej.
2. E-booki dostępne w Sklepie zapisane są w formacie PDF.
3. Kupujący otrzymuje produkt w postaci ebooka drogą mailową, na adres podany podczas składania zamówienia. Produkt zostanie wysłany przez Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Kupującego.
4. Aby skutecznie korzystać w pobranych Ebooków należy korzystać z urządzeń elektronicznych takich jak komputery PC/Mac, laptopy, netbooki, notebooki, smartforny, tablety lub czytniki pozwalające na odtworzenie produktu w w/w formacie.
5. Przed dokonaniem zakupu E-booka użytkownik powinien sprawdzić, czy posiada urządzenie elektroniczne pozwalające na odtworzenie zakupionego pliku. Reklamacje wynikające z niesprawdzenia przez Kupującego powyższej możliwości nie będą uwzględniane przez Sklep.

§10. Ochrona danych osobowych
1. Dokonując zakupu w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Sklep.
2. Administratorem danych osobowych jest Grażyna Kotlorz Złoty Środek Studio, ul. Leśna 20/5, 41-506 Chorzów, NIP: 6411454987, REGON: 243214141
3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§11. Reklamacje
1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej zakupionego ebooka -w tym wad i usterek plików.
2. Reklamacje należy składać na adres e-mail zlotysrodekstudio@gmail.com podając imię, nazwisko, datę złożenia zamówienia oraz w przypadku wady lub usterki Pliku załączając wadliwy Plik.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Sklep poinformuje Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w czasie zakupów bez rejestracji.

§12. Polityka prywatności
1. W czasie rejestracji lub dokonywania zakupów na wydawnictwocnb.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.
3. Administratorem danych osobowych jest Grażyna Kotlorz Złoty Środek Studio Pracy z Ciałem, ul. Leśna 20/5, 41-506 Chorzów. NIP 6411454987, REGON: 243214141.
4. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy.
5. Administrator wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Informacja na temat plików cookies podana będzie na dole strony internetowej z prośbą o jej zaakceptowanie przez Użytkownika.

§13. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisów konsumenckich.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2021.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, szczególnie w przypadku zmiany obowiązującego prawa, jak również zmian związanych z technicznymi warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.zlotysrodekstudio.pl. W wypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
4. O wszelkich zmianach w regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany najpóźniej do 7 dni po zaistnieniu zmiany poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
6. Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. O wszelkich przerwach w dostępie Użytkownik zostanie poinformowany z należytym wyprzedzeniem.
7. Sklep nie bierze odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwisów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail do Kupującego oraz usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych