Cel i zasady Ajurwedy

 

…utrzymać zdrowie zdrowych i leczyć choroby chorych

– Charaka Sutra Samhita

 

Pożywienie jest życiem. Jeśli jest przyjmowane odpowiednio, przedłuża młodość i zwiększa długowieczność. Niewłaściwie przyjmowane pożywienie wytwarza toksyny i w efekcie odbiera życie

– Caraka Sutra Sthana

 

Podobne wzmaga podobne, a przeciwne równoważy.
Pożywienie może być lekarstwem, ale lekarstwo nie może być pożywieniem.

Ajurweda Katowice

Czym jest Ajurweda?

Człowiek nieposiadający wiedzy, nie posiada też możliwości wyboru i nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje życie, ciało, zdrowie i szczęście. Nigdy więc nie jest do końca wolny. Ajurweda (słowo sanskryckie łączące w sobie dwa człony: “życie” i “wiedza”, oznaczające naukę o życiu i długowieczności) daje nam ten wybór oraz prawo do decydowania o sobie i do brania za siebie odpowiedzialności.

 

Ajurweda to najstarszy system medyczny, którego celem jest zachowanie zdrowia osób zdrowych i leczenie chorych. Logicznie i konsekwentnie pojmuje różnice indywidualne między pacjentami i proponuje im bardzo zindywidualizowany sposób leczenia. Obejmuje dietę, żywienie, ćwiczenia fizyczne i oddechowe, medytację, ziołolecznictwo, styl życia, zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze itd.

Ajurweda to staroindyjska medycyna
Konsultacje Ajurwedyjskie Katowice

Zdrowie postrzega jako harmonię między ciałem, umysłem, emocjami i duchowością. Chorobę zaś interpretuje jako objaw i skutek dysharmonii. Nie stanowi magicznego panaceum na wszelkie dolegliwości, a jednak istnieje i służy człowiekowi od pięciu tysięcy lat. Co więcej, w obliczu niewystarczalności tak zwanej współczesnej medycyny akademickiej, coraz częściej staje się obiektem zainteresowania ludzi na całym świecie: zdrowych szukających metod profilaktyki i chorych szukających dróg wyleczenia.

 

Ajurweda niczego nie zabrania, nie działa inwazyjnie ani agresywnie, korzysta ze wszystkich istniejących systemów medycznych i w leczeniu dolegliwości posługuje się wszelkimi naturalnie występującymi substancjami.

Konsultacja ajurwedyjska

Konsultacja ajurwedyjska to trwające około 2 godzin uważne spotkanie. 

 

Obejmuje określenie konstytucji psychofizycznej  oraz analizę bieżącej sytuacji zdrowotnej klienta, jego dolegliwości, trybu życia, diety, stanu umysłu. Omówiona zastaje strategia działania.

 

Na tej podstawie powstaje szczegółowy ZINDYWIDUALIZOWANY plan poprawy jego kondycji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej. Klient otrzymuje go drogą mailową.

 

Plan ten jest na tyle obszerny i rozbudowany, by mógł stanowić bazę dla indywidualnych poszukiwań  i by ewentualne kolejne spotkanie z konsultantką wynikało wyłącznie z jego woli, a nie było powodowane koniecznością. Zawiera propozycję diety, ćwiczeń, zabiegów (w tym masaże ajurwedyjskie) oraz optymalnej rutyny życia codziennego. 

Konsultacja
200 zł
pierwsze spokanie
Konsultacja
100 zł
spotkanie drugie (w razie potrzeby)

W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt telefoniczny lub przez zakładkę KONTAKT