Najbardziej toksyczne substancje dodawane do kosmetyków

 • Post category:Uroda

Oto lista najbardziej toksycznych substancji dodawanych do kosmetyków i zagrażających naszemu zdrowiu – według  Ewa Kozioł: „Piękna z natury. Obudź w sobie ponadczasową urodę”

 1. Amoniak: podrażnia skórę, oczy i płuca, bardzo często występuje w farbach do włosów.
 2. DMDM hydantoin i mocznik: konserwanty, które uwalniają formaldehyd. Mogą powodować alergie, bóle stawowe, podrażnienie skóry, a nawet raka.
 3. Heksan, aceton i metan: rozpuszczalniki, które są neurotoksyczne.
 4. Parabeny, które zostały odkryte w komórkach raka piersi (Darbre, 2004). Są obecne w większości komercyjnych mydeł czy szamponów. Parabeny, takie jak metyl, propyl i butyl, są odpowiedzialne za zaburzenia gospodarki hormonalnej człowieka (EWG1, 2013) (…)
 5. Destylanty ropy naftowej powiązane z wieloma chorobami skóry, a nawet posądzane o działanie rakotwórcze.
 6. Siarczany aktywnie czyszczące: wysoce alergenne i podrażniające skórę składniki; przeważnie znajdziesz je we wszystkich pieniących się kosmetykach.
 7. Triklosan: składnik antybakteryjny podejrzewany o wywoływanie raka u ludzi.
 8. Hydrochinon: rozjaśnia skórę, prawdopodobnie kancerogenny, toksyczny dla płuc, systemu nerwowego i błon śluzowych. Niebezpieczny dla oczu i skóry.
 9. Flatany i sztuczne zapachy (perfumy): niebezpieczne substancje groźne podczas wdychania i podczas aplikowania na skórę, rozregulowują układ hormonalny.
 10. DPD, czyli parafenylenodiaminy: bardzo często używane w farbach do włosów, wpływają na zmiany hormonalne organizmu.
 11. Dwuetanoloamina, trójetanoloamina i monoetanoloamina (DEA, MEA i TEA): bardzo toksyczne, kancerogenne, alergenne i zaburzające rozwój płodu (EWG1, 2013).
 12. Dimethicone i sylikony: zatykają pory, mogą wpływać na wcześniejsze starzenie się skóry oraz są nie biodegradowalne.
 13. GMO: genetycznie modyfikowane organizmy, manipulowane w ten sposób, iż mogą wyrządzić krzywdę tobie i środowisku.
 14. FD&C: sztuczne pigmenty powstałe ze smoły węglowej oraz bardzo często produkowane z metali ciężkich, takich jak rtęć; są silnie kancerogenne.
 15. Aluminium: często występuje w antyperspirantach, powiązane jest z chorobą Alzheimera i problemami neurologicznymi oraz oddechowymi (Hamdy, 1990)

Źródło: EWG1 (2013)